เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าแลง เปิดให้บริการแล้ว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     เทศบาลตำบลท่าแลง  ได้เปิดเว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลเรียบร้อยแล้วค่ะ
เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภายในตำบลให้แก่พี่น้องประชาชน

รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกมากขึ้น ในส่วนของการบริการต่าง ๆ อาทิเช่น

การดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ ที่ท่านสามารถสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ทันที
หรือการตรวจสอบรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ ผ่านเมนูรายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ ได้ทันที

ทุกท่านสามารถแนะนำบริการเพิ่มเติมข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าแลง
หรือสอบถามข้อมูลพื้นที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ได้ที่ Email ของเทศบาล คือ admin@thalang.go.th และที่ทำการของเทศบาลในเวลาทำการค่ะ

ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง