ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2557 ถึงปี พ.ศ. 2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานสำรวจ

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!