ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ผลการกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเมินครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!