ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การเลื่อนกำหนดวัน เวลา. เข้ารับประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค สัมภาษณ์)ในการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!