ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบ (ภาค ก และ ภาค ข) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน. ในการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!