ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าแลง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!