ประชาสัมพันธ์โปรดทราบผู้สูงอายุและผู้พิการที่ท่านย้ายภูมิลำเนา จะต้องมาแจ้งที่เทศบาล/อบต.แห่งใหม่ทันที

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!