ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!