ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!