ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างฯ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!