ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง