ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง