ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การเผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเพื่อรับฟังความคิดเห็นงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 2 บ้านท่าเหว - หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง