ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมุ่ 2 บ้านท่าเหว - หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง