ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบ่อตะกั่ว - บ้านห้วยตะแกละ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง