ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (เส้นหน้าวัดห้วยตะแกละต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง