ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (เส้นหน้าวัดห้วยตะแกละต่อจากโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง