ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุดภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง