ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งสำหรับหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน ) ด้วยวิธีปรเะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง