ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง