ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าแลง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง