ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 9 บ้านลุ่มสมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง