ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองน้ำถ่าย ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง