ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 9 บ้านลุ่มสมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง