ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง