ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่1/2564 สำหรับเดือนกรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง