ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกการประกาศประมูลจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเขาปากช่อง ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง