ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางเป็นผู้จัดการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auciton) โครงการก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) หมู่ 4 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง