ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (เส้นหน้าวัดห้วยตะแกละ) ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง