ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 โรงเรียน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง