ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10 บ้านชลประทานราษฏร์ (จากถนนใหญ่ผ่านที่นางทวี - ลำห้วยธรรมชาติ ) ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง