ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 7 บ้านเขาปากช่อง (สายบึงปรีดา - บ้านเนินไม้นวล) ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง