ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 7 บ้านเขาปากช่อง (สายบึงปรีดา - บ้านเนินไม้นวล ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง