สภาเทศบาลตำบลท่าแลง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสำรวย ดอกจันทร์


นายธะเนตร เสมเถื่อน


นายชัน เสมเถื่อน


นายสำรอง จัดพูล


นายชัน เสมเถื่อน