สภาเทศบาลตำบลท่าแลง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเสน่ห์ เทศเกิด


นายสัญญา พ่วงทอง


นายบรรจบ จิตต์พุ่ม


นายเสน่ห์ เวชสว่าง


นายอำพร แจ่มแจ้ง