แผนการดำเนินการ

Displaying 1-5 of 12 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 1แก้ไขครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าแลง
แผนดำเนินการ ประจำปี 2563
แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การใช้แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต "Business Continuity Plan : (ฺBCP)" ของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปี 2563