ข้อมูลการติดต่อ

หมู่ที่ 4 บ้านน้ำลัด ตำบลท่าเเลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
เบอร์โทรศัพท์ 032-784243 โทรสาร 032-784244
เว็บไซต์เทศบาลตำบลท่าเเลง : www.thalang.go.th


พิกัด 12.951662, 99.849720