รายงานผลการมารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  • 10 เมษายน 2563 รายงานผลการมารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 27 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง
  • 16 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส