การตรวจสอบมาตราการโควิดโรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และตลาด ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง
  • 22 มกราคม 2564 การตรวจสอบมาตราการโควิดโรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย และตลาด ภายในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง
  • 12 มกราคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
  • 4 มกราคม 2564 เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส