ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 22578
หัวข้อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-สระน้ำขนาดเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเนินไม้นวล (สายบ้านเนินไม้นวลจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-ชายนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านลุ่มสมอ (จากโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-เหมืองขุดลอกส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (สายทางเข้าวัดห้วยตะแกะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (สายทางเข้าวัดห้วยตะแกะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านลุ่มสมอ (จากโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-เหมืองขุดลอกส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเนินไม้นวล (สายบ้านเนินไม้นวลจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-ชายนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-สระน้ำขนาดเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านท่าเหว (ทางเข้าไร่นายฮับ-บ้านนายสมจิต คำศิลป์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-สระน้ำขนาดเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)