ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน ประจำปีการศึกษาที่1/2564 สำหรับเดือนกรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มิถุนายน 2564
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!