ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางด้วยยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านบ่อตะกั่ว - บ้านห้วยตะแกละ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง