ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านลุ่มสมอ(จากบ้านนางสาวพิมพ์กาญ ปิ่นทอง ไปหมู่ 6 บ้านท่าแลง)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง