ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ของกองสวัสดิกานสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง