ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประมูลจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 สายบ้านสระยายนนท์ - บ้านเขาปากช่อง ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง