ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560.

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง