ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางจัดซื้อยางมะตอย (แอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สำหรับซ่อมแซมถนนด้านข้างเทศบาลตำบลท่าแลง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง