ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลโครงการก่อสร้างลานกีฬา (สนามฟุตซอล) หมู่ 4 บ้านน้ำลัด ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง