ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง