ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ 7 บ้านเขาปากช่อง (สายบ้านผู้ใหญ่ชวด - ป่าช้า ต่อจากโครงการถนน คสล.เดิม) ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง